Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola, Žarnovica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bystrická 4, Žarnovica
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
3.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
266
Platové podmienky
lat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC, Internet, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• životopis
• súhlas so spracovaním údajov podľa Zákona č. 18/20218 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• kópie dokladov o ukončenom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (len u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať odpis z registra trestov podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.)
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pred nástupom do zamestnania)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
Bystrická 4
96681 Žarnovica
www.soszc.eu
0456812372,0911948710,0456812371
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Tomová
0910324350