Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Alapiskola ako organizačná zložka Spojenej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Daxnerova 10/42, Rimavská Sobota
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie predpoklady: maturitná skúška z maďarského jazyka alebo jazyková skúška, ktorá ju nahrádza, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Alapiskola ako organizačná zložka Spojenej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi
Daxnerova 10/42
97901 Rimavská Sobota
-
Kontaktná osoba
Beáta Molnár
0911449904