Psychológ, školský psychológ

Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
309
Platové podmienky
Platové podmienky zamestnanca v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce PC - bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne slovensko-španielsko-čínske Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka 51
97404 Banská Bystrica
www.gmkbb.sk
0484230061,0905200225
Kontaktná osoba
Jana Kováčová
+421484131809