Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Náboženská výchova
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2021
Rozsah úväzku
45%
Počet študentov školy
462
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020“.
Základný funkčný plat je od 455 EUR brutto pri čiastočnom úväzku, zvyšuje sa v závislosti od kvalifikácie.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Edupage na užívateľskej úrovni; platformy na online vyučovanie
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Podmienkou prijatia je udelená kanonická misia.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu. Uvítame skúsenosti s mládežou, pedagogická prax môže byť výhodou.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné posielať poštou, e-mailom alebo osobne na adresu školy najneskôr do 6.12.2021.

Na pracovný pohovor budú do 15.12.2021 pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č.138/2019 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6
05201 Spišská Nová Ves
www.spst.sk
0534466249
Kontaktná osoba
Monika Hodnická
053 4466249