Pedagogický asistent

Základná škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
720
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z, ktorými sa ustanovujú platové tarify pedagogických zamestnancov.
Môže ísť aj o pracovnú pozíciu vytvorenú v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internet, znalosť Edupage výhodou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 139/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Pracovnou náplňou pedagogického asistenta v našej škole je prevažne práca v triedach na 2. stupni školy, asistencia v triedach so žiakmi s poruchami pozornosti a učenia, poruchami autistického spektra. Pedagogický asistent pracuje podľa rozvrhu vo viacerých triedach, nie je osobným asistentom jedného žiaka.

Je potrebný tímový prístup (spolupráca so špeciálnymi pedagógmi školy a pedagógmi), flexibilita, emocionálna stabilita, iniciatíva a tvorivosť v hľadaní foriem podpory žiakov a snaha zlepšovať sa vo svojej profesii.

Práca je vhodná aj pre študenta Pedagogickej fakulty (napr. špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika a iné) v poslednom ročníku štúdia.

Budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Turnianska 10
85107 Bratislava-Petržalka
www.zstuba.edupage.org
0903442829
Kontaktná osoba
Stanislava Machajdíková
0947 487 985