Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľká okružná 22, Žilina
Aprobácia
Biológia, Telesná výchova
Termín nástupu
23.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
602
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- Zástup počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
- Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania,
- Žiadosť o prijatie do zamestnania,
- Profesijný životopis,
- Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Veľká okružná 22
01001 Žilina
www.gvoza.sk
0415620288,0415625216
Kontaktná osoba
Gabriela Bajzová
+421 915 968 386