Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Seňa 507, Seňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Seňa 507, Seňa
Aprobácia
Geografia, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
11.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.12.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
263
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov v prípade vybraného uchádzača:
- žiadosť, životopis,
- motivačný list,
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti,
- doklady o nadobudnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Doplňujúce informácie:
- očakávame flexibilného, tvorivého pedagóga, ktorému záleží na vzdelaní a individualite žiaka, je ochotný na sebe pracovať

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, motivačný list, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať na e-mail [email protected], poštou, alebo osobne do 10.12.2021 na adresu: Základná škola, Seňa 507, 044 58 Seňa.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola, Seňa 507
Seňa 507
04458 Seňa
www.zssena.edupage.org
0556962121
Kontaktná osoba
RNDr. Bibiána Bartková
+421910897997