Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Topoľová 8, Nitra
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
503
Platové podmienky
platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Topoľová 8
94901 Nitra
zstopolovanr.edu.sk
0376410030
Kontaktná osoba
Mgr. Darina Lyžičiarová
+421376410032