Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Forbasy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Forbasy 16, Forbasy
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.12.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
26
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, práca s IT a internetom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a idborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
ukončené adaptačné vzdelanie
zodpovednosť
kreatívnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Forbasy 16
06501 Forbasy
0524323396
Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Sopková
+42152432 33 96