Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Základná škola, Košice-Nad jazerom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bukovecká 17, Košice-Nad jazerom
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2021
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
213
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov. Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Zastupovanie počas dlhodobej PN

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Štruktúrovaný profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bukovecká 17
04012 Košice-Nad jazerom
www.zsbukke.edupage.org
0557295478,0911410010
Kontaktná osoba
Zuzana Takáčová Petrilová
0911410010