Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Benkova 34, Nitra
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
970
Platové podmienky
platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
a) kvalifikačné predpoklady:

• vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
b) platové podmienky:

• platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c) zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní
d) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

• nástup do zamestnania od 10. 1. 2022
• predpokladaný termín ukončenia výberového konania 8. 12. 2021
e) súhlas so spracovaním osobných údajov
Ďalšie požiadavky
- zastupovanie do 30. 6. 2022 , nástup 10. 1. 2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Benkova 34
94901 Nitra
zsbenkova.edupage.org
0377731011,0377731015
Kontaktná osoba
PaedDr. Róbert Harmata
0902 371 857