Upratovačka

Gymnázium, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlinská 29, Žilina
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.11.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
489
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
minimálne základné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
zástup počas dlhodobej PN

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zamestnanie
2. životopis
3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Hlinská 29
01180 Žilina
www.gymza.sk
0417637700
Kontaktná osoba
Katarína Kitašová
0908228472