Mzdový účtovník

Základná škola s materskou školou, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
362
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 830,50 € / mesiac (stredoškolské vzdelanie) a od 908,50 €/mesiac (VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa).

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC – balík Microsoft Office
Vzdelanie
Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru, prípadne vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa ekonomického smeru.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o zamestnanie
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- fotokópie dokladov o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Ďalšie požiadavky:
- ovládanie štátneho jazyka
- práca s PC – balík Microsoft Office
- vedenie komplexnej mzdovej agendy, personálnej agendy zamestnancov a všetky činnosti s tým súvisiace
- znalosť Zákonníka práce
- prax finančnej účtovníčky (ekonómky) v rozpočtovej organizácii vítaná
- znalosť práce s elektronickou schránkou www.slovensko.sk
- znalosť platnej legislatívy a tvorba vnútorných smerníc
- ovládanie registratúrneho poriadku
- znalosť zákona o ochrane osobných údajov
- znalosť zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
- príprava a zabezpečovanie prieskumov pre verejné obstarávanie
- vedenie evidencie žiakov a zamestnancov školy prostredníctvom programového vybavenia školy (aSc Agenda, aSc EduPage),
- 5 – ročná prax v danej oblasti vítaná
- ovládanie mzdového programu CG ISS Cora Geo výhodou
- znalosť Nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
- spoľahlivosť, presnosť, dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť, trpezlivosť, ochota pomáhať, organizačné schopnosti a príjemné vystupovanie

Ukončenie výberového konania:
Doručenie písomností – do 25. novembra 2021
Pohovory – do 30. novembra 2021 (pozvanie na pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov)

Ďalšie informácie:
ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte: Personalista-mzdár – priezvisko a meno
/email zriadený len pre žiadosti uchádzačov o zamestnanie/
Pracovný pomer na dobu určitú – najdlhšie do 31. 8. 2022 s možnosťou predĺženia zmluvy alebo s možnosťou zmeny na dobu neurčitú.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Námestie Kráľovnej pokoja 4
08001 Prešov
https://zsmsnkp4.sk/
0517713331
Kontaktná osoba
PaedDr. Renáta Rodáková
+421 905 846 748