Učiteľ/ka MŠ

Materská škola bl. Zdenky Schelingovej, Bratislava-Záhorská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sv. Pia X. 1/A, Bratislava-Záhorská Bystrica
Termín nástupu
15.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
60
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
zvládnuť prácu na PC - Word, Excel, PowerPoint,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore predškolská pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Práca učiteľa je práca tímová preto je dôležité, aby uchádzač o miesto bol otvorený pre
- spoluprácu s vedením školy, účasť na poradách a aktivitách školy,
- prijatie a aktívne zapojenie sa do profilačného rozmeru školy,
- mal blízko k hodnotám ako je solidarita, inklúzia, bratstvo,
- ovládal inovačné formy vzdelávania v heterogénnych triedach,
Ponúkané benefity:
- dobrá klíma školy,
- odmeny
- podpora profesiného rozvoja (profesijní a kariérny rast)
- príspevok na vzdelávanie,
- príspevok na stravovanie,
- medzinárodné návštevy materských škôl s rovnakou víziou,
- príspevok na kultúrno-duchovno-formačné podujatia vychádzajúce z profilačného zámeru.
K žiadosti je potrebné predložiť:
- profesijný životopis aj s uvedením kontaktu,
- motivačný list,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola bl. Zdenky Schelingovej
Sv. Pia X. 1/A
84106 Bratislava-Záhorská Bystrica
0910842062
Kontaktná osoba
Janette Hüblová
0910842062