Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Francúzsky jazyk, Komunikácia a etika
Termín nástupu
3.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
365
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s Office - Word, Excel, PowerPoint, internet - práca v online prostredí, ovládanie prostredia Edupage výhodou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Rozsah úväzku
100%, 50%
Pokiaľ by uchádzač splnil obe aprobácie, úväzok je 100%
Pri splnení iba jednej aprobácie je úväzok znížený podľa rozsahu hodín.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
• pedagogická prax vítaná

Ponúkame
- prácu v tíme, ktorý sa stále učí a napreduje,
- možnosť profesionálne rásť a učiť moderným a progresívnym spôsobom
- možnosť pracovať na zaujímavých projektoch v rámci školy a byť súčasťou ich tvorby

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• fotokópia dokladov predchádzajúcej praxe
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Nevädzová 3
82007 Bratislava-Ružinov
oanba.edupage.org
0243411158,0243411159
Kontaktná osoba
Ing. Jana Orthová
0243411158