Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola Prvá SMŠ, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. Zvolenská 32, Martin
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
88
Platové podmienky
Plat zamestnanca zohľadňuje Zákon 553/2003 Z.z Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú Platové tarify PZ a OZ účinné od 1.1. 2020. Ďalšie príplatky závisia od pedagogickej praxe, na funkčnom zaradení a dosiahnutom vzdelaní.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word , PPT, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Prvá SMŠ
Ul. Zvolenská 32
03601 Martin
0434230428
Kontaktná osoba
Olexová Bibiana
+421434230428