Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Etická výchova, Náboženská výchova
Termín nástupu
15.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
473
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň, Edupage, MS Teams, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa v Bratislave hľadá zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu na PLNÝ alebo ČIASTOČNÝ úväzok/stáž.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PRACOVNEJ PONUKE:
Pozícia je vhodná pre absolventa.
Uvítame však akékoľvek skúsenosti s mládežou, aj formou práce v skautingu, vedúcich v detských a mládežníckych táboroch, CVČ a podobne.
Pedagogická prax môže byť výhodou.
Časť firemnej komunikácie prebieha výlučne v anglickom jazyku.
Ponúkame 100% alebo čiastočný úväzok, alebo stáž.
Základný funkčný plat vrátane príplatkov je od 1000,- EUR brutto pri plnom úväzku - zvyšuje sa v závislosti od kvalifikácie a seniority.


O ČO NÁM IDE:
Hľadáme mladého ale aj duchom mladého človeka, ktorý má odvahu vstupovať do sveta mladých cez spoločne strávený čas, rozhovory a projekty.
Hľadáme človeka, ktorý vo svojom živote prepája svoju kresťanskú vieru s etikou a celým kontextom spoločnosti, v ktorej sa pohybuje.
Je mu blízke neformálne vzdelávanie a vie hľadať balans medzi zdravým odstupom a záujmom o hodnotový svet mladých.
Nebojí sa práce so skupinovou dynamikou, ale ani osobného sprevádzania.
Má základy a prehľad v kresťanskom učení či dokonca až teologické vzdelanie.
Je ochotný aj v bežných situáciách odhaľovať výchovný potenciál s ohľadom na potreby študentov.
Dokáže pracovať v tíme a zdieľať svoju múdrosť aj otázky otvorene s ostatnými kolegami v rámci celej školy.
Chce porozumieť smerovaniu školy, zámerom predmetu a tvorivo sa podieľať na napĺňaní týchto zámerov.
Uvedomuje si, že to všetko vyššie uvedené nemusí vedieť, ale musí sa snažiť byť v tom stále lepší.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI V RÁMCI FIXNEJ PRACOVNEJ DOBY PATRIA:
Práca so študentami
Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula
Organizácia a realizácia tímbildingov a iných neformálnych aktivít
Aktivity v neformálnych vzdelávacích programoch školy
Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach
Spolupráca v rámci departmentu na zlaďovaní obsahu hodín
Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov
Pravidelné povinnosti počas prestávok

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Bilgym (Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa) je prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Sme tím nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých je škola postavená. Učíme v menších skupinách študentov (do 17). Celkovo máme na škole 479 študentov a 78 členný tím učiteľov. Škola ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Podnecujeme a podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu v multikultúrnom prostredí. Nových kolegov v prvom roku ich praxe u nás intenzívne sprevádzame. Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy. V rámci finančných benefitov ponúkame možnosť zľavy zo školného pre deti zamestnancov podľa situácie a finančných možností školy.

ČO OČAKÁVAME OD VÁS?
Práca u nás preverí také Vaše osobnostné predpoklady akými sú odhodlanie, motivácia a nadšenie učiť Váš predmet, jeho dôkladné zvládanie a schopnosť využívať inovatívne metódy a formy vo výučbe. Nemenej dôležitá je chuť učiť sa a napredovať. Ďalšie schopnosti úspešných uchádzačov sú samostatnosť, zodpovednosť a flexibilita, schopnosť zvládať stresové situácie a tímovo spolupracovať. Dobrá komunikácia a vzťah k adolescentom by mala byť samozrejmosťou.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť Váš predmet/predmety na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu, ako aj ukážkovú hodinu, resp. vypracovanie zadania. Snažíme sa vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho vlastnými hodnotami. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA
Haanova 28
85106 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
02/20420240
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903