Účtovník/čka

Spojená katolícka škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Farská 19, Nitra
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
355
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office (Word, Excel, Outlook) - pokročilý
Vzdelanie
Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Zameranie/odbor: ekonomické
Ďalšie požiadavky
1. Komplexné vedenie podvojného účtovníctva školy (v programe KROS Omega) a jeho mesačné uzávierky za všetky strediská školy v súlade so zákonom o účtovníctve a internými predpismi. Kontrola náležitostí účtovných dokladov po formálnej a vecnej stránke.
2. Evidencia a kontrola vecnej správnosti faktúr. Zabezpečenie platobného styku s bankou.
3. Zodpovednosť za vedenie pokladne školy. Zabezpečenie vedenia pokladničných kníh a sledovanie dodržania pokladničných limitov.
4. Vedenie evidencie príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou MŠ, ŠKD, ŠI.
5. Zabezpečovanie inventarizácie majetku a záväzkov školy a následná účtovná evidencia pohybov, prírastkov a úbytkov a vyradenia majetku.
6. Vypracúvanie ekonomických rozborov a výkazov o čerpaní finančných prostriedkov.
7. Príprava podkladov pre ročné vyúčtovanie normatívnych a nenormatívnych dotácií a dotácií pridelených z originálnych kompetencií.
8. Zodpovednosť za vypracovanie súhrnnej správy o hospodárení.
9. Zabezpečenie archivácie účtovnej dokumentácie v zmysle platných predpisov.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená katolícka škola
Farská 19
94901 Nitra
www.gcm.sk
0376526621
Kontaktná osoba
Mgr. Radoslav Rusňák
0915 205 803