Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hronské Kľačany 322, Hronské Kľačany
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet pokročilý, Word, Excel, Power Point.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné a kvalifikačné predpoklady
• vzdelanie - učiteľstvo pre MŠ
• morálna bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti
• záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť
• profesijný životopis
• doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť posielať emailom: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hronské Kľačany 322
93529 Hronské Kľačany
0366392012
Kontaktná osoba
Mgr. Pavel Pavlovič
0950554420