Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Partizánska Ľupča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Partizánska Ľupča 419, Partizánska Ľupča
Aprobácia
Dejepis, Informatika, Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.10.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
109
Platové podmienky
V zmysle platnej legislatívy v závislosti od kvalifikačných predpokladov a dĺžky praxe.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
v rozsahu potreby pedagogického zamestnanca
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z.z. o PZ a OZ a vyhlášky MŠVVaŠ SR
1/2020.
Aprobačný predmet Nemecký jazyk najlepšie v kombinácii s informatikou, dejepisom, ale môže byť aj s iným predmetom. Dôležitá je kvalifikácia na vyučovanie NEJ
Ďalšie požiadavky
Okrem kvalifikačných predpokladov je potrebná
- zdravotná spôsobilosť
- bezúhonnosť
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Jedná sa o pracovné miesto na dobu určitú - zastupovanie počas dlhodobej PN, veľkosť úväzku závisí od aprobačných predmetov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Partizánska Ľupča 419
03215 Partizánska Ľupča
www.zspl.edupage.org
0905336752
Kontaktná osoba
PaedDr. Emanuel Difko
+421905336752