Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Komjatná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 290, Komjatná
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
155
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý v každom ohľade pri práci s digitálnymi technológiami, rýchlo adaptibilný pri práci s rôznymi softérmi, databázami, webovými stránkami...
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme ŠDK (školského digitálneho koordinátora), ktorý bude mať na starosti:
• poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
• spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní IKT
• vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
• aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
• pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
• poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
• administráciu online testovaní,
• dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Úväzok môže byť prehodnotený a môže byť upravený (vítaná znalosť práce IT technika) na 100%.
Nevyhnutný je 1 rok pedagogickej praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 290
03496 Komjatná
www.skolakomjatna.edupage.sk
0444373230,0907722849
Kontaktná osoba
Ing. Monika Nogová
0907722849