Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komárňanská 28, Nové Zámky
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
509
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilá znalosť práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – VŠ 2. stupeň
Ďalšie požiadavky
- pokročilá znalosť práce s operačnými systémami Windows,
- ovládanie programovacích jazykov
- ovládanie grafických editorov (bitmap, vektor),
- pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ,
- poznatky v oblasti elektroniky, číslicovej techniky,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Komárňanská 28
94075 Nové Zámky
spojenaskolanz.edupage.org
0356418256
Kontaktná osoba
PaedDr. Lucia Takácsová
0910836874