Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komárňanská 28, Nové Zámky
Aprobácia
Elektrické stroje a prístroje, Elektroenergetika, Elektrotechnika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
684
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilá znalosť práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – VŠ 2. stupeň.
Ďalšie požiadavky
- pozícia vhodná pre absolventa VŠ
- znalosti v oblasti elektroenergetiky a elektrických inštalácií
Hľadáme uchádzačov pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským aj pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským. Pre výučbu v triedach s vyučovacím jazykom maďarským je potrebné mať maturitnú skúšku alebo jazykovú skúšku z maďarského jazyka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Komárňanská 28
94075 Nové Zámky
spojenaskolanz.edupage.org
0356418256
Kontaktná osoba
Lucia Takácsová
0910836874