Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Kysucké Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
Aprobácia
Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
18.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.10.2021
Rozsah úväzku
83%
Počet študentov školy
632
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, exel...
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Jedná sa o zástup počas PN, od 18.10.2021 do 5.11.2021 vrátane.
Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. doklady o ukončenom vzdelaní
4. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy – www.zsnabreznaknm.sk)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nábrežná 845/17
02401 Kysucké Nové Mesto
www.zsnabreznaknm.sk
0414212331
Kontaktná osoba
Ing. G. Biela
0414212331