Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Jarovnice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jarovnice 192, Jarovnice
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
18.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
303
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/*2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Jarovnice 192
08263 Jarovnice
0514594204
Kontaktná osoba
Mária Pavlíková
0514594219