Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Požiarnická 1, Košice-Juh
Aprobácia
Hudobná výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
20%
Počet študentov školy
115
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - hra na nástroj, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požiadavky
Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej a sociálnej v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície učiteľa hry na hudobný nástroj - gitara.

Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: september 2024

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna
Požiarnická 1
04001 Košice-Juh
https://spark.edupage.org/
055/7994578
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Zubková
0917506770