Psychológ, školský psychológ

Základná škola J. Palárika, Majcichov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Majcichov 536, Majcichov
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.10.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
197

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, WORD,excell, power point, internet...
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na výkon pracovnej činnosti školského psychológa.
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania,
Osobný dotazník,
Odpis z registra trestov,
Životopis (europass),
Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overené u notára alebo na matrike),
Vyplnený priebeh zamestnaní,
Posledný zápočtový list,
Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej),
Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola J. Palárika
Majcichov 536
91922 Majcichov
www.majcichov.sk/skola/
0335583118
Kontaktná osoba
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
0910443336