Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Teplička nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 490, Teplička nad Váhom
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
18.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
214
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca na PC, ovládanie ( Word, Excel, PowerPoint), práca s internetom, interaktívnou tabuľou.
Vzdelanie
Zodpovedajúce vzdelanie.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6)
Ďalšie požiadavky
Zástup za dlhodobú PN, môže byť aj učiteľ na dôchodku.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 490
01301 Teplička nad Váhom
www.zsteplicka.edupage.org
0534411225,0415982324
Kontaktná osoba
Eva Jelšíková
0415982324