Asistent učiteľa

Základná škola, Most pri Bratislave

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športová 470, Most pri Bratislave
Termín nástupu
4.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
263

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Powerpoint, Outlook, práca s internetom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore
* vychovávateľstvo, učiteľstvo pre MŠ
* pedagogický asistent
* vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
* sociálno-výchovný pracovník

- VŠ prvého stupňa v odbore
* učiteľstvo a pedagogické vedy
* logopédia a liečebná pedagogika
* pedagogika
* sociálna pedagogika
* pedagogika a vychovávateľstvo
* sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
* špeciálna pedagogika
* predškolská a elementárna pedagogika

- Vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika

- VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore
* špeciálna pedagogika
* pedagogika

Profesijný životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť e-mailom alebo poštou.
Kontakt: Mgr. Ladislav Peciar – riaditeľ školy, telefonický kontakt: 0911 119155 [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Športová 470
90046 Most pri Bratislave
www.zs-mostpribratislave.edupage.org
0245951114
Kontaktná osoba
Mgr. Ladislav Peciar
0911119155