Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Vyhne

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyhne 111, Vyhne
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
101
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Powerpoint, internet- pokročilý, ZOOM
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle zákona č. 138 / 2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z. Z
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa
bude vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti )
- zdravotná spôsobilosť
Iné predpoklady: - pozitívny vzťah k deťom
- organizačné a komunikačné schopnosti
Vybraní uchádzači na osobný pohovor budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.
Pozícia cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vyhne 111
96602 Vyhne
zsvyhne.edupage.org
0456772117,0918826198
Kontaktná osoba
Ľubica Knoppová
0918826198