Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Zlaté Moravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Termín nástupu
1.2.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
186

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Excel - základ, Edupage, sociálne siete
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Novoškola je súčasťou tradičnej základnej školy. Pred rokom sme otvorili prvú triedu alternatívneho vyučovania pre 1. ročník žiakov základnej školy. Momentálne prebieha vyučovanie v dvoch triedach na 1. stupni - v 1. a 2. ročníku. Sme realizátori projektu inovatívneho vzdelávania detí rešpektujúcou a udržateľnou formou. V Novoškole sa deti učia pomocou zážitkového učenia, metódy Montessori pedagogiky a blokovej výučby. Našim cieľom je vzdelávať deti tak, aby bola podporovaná ich prirodzená túžba spoznávať a zároveň dodržať štandardy ŠVP. Staviame na rešpektujúcom postoji a sprevádzaní detí počas vzdelávacieho procesu. Vedieme deti k láske k prírode a učíme ich starať sa o seba a o prírodu.
Pre viac informácií o tom ako fungujeme si pozrite aj našu FB stránku - Novoškola Zlaté Moravce

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Robotnícka 25
95301 Zlaté Moravce
zsrobzm.edupage.org
0376422538,0376426252
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Rizmanová
0908850360