Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Požiarnická 1, Košice-Juh
Aprobácia
Pedagogika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
115
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície učiteľa pedagogiky (+ predmety ANJ, INF, HUV, SJL - výhodou).
Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.


Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: september 2024

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Žiadosť môžete zaslať tiež emailom: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna
Požiarnická 1
04001 Košice-Juh
https://spark.edupage.org/
055/7994578
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Zubková
0917506770