Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tarasa Ševčenka 1, Prešov
Aprobácia
Chémia
Termín nástupu
2.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.10.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
475
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška (žiadosť) do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- profesijný životopis
- krstný, príp. sobášny cirkevný list
- odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium sv. Moniky
Tarasa Ševčenka 1
08001 Prešov
www.gymonika.sk
0517567301,0517567300
Kontaktná osoba
RNDr. Pavol Petrovský
0948756730