Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Veľké Dravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Aprobácia
Dejepis, Maďarský jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
72
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, Word, Excel,
Vzdelanie
žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, doklad o štátnej skúške z maďarského jazyka
Ďalšie požiadavky
Termín nástupu: na dobu určitú 01.10.2021 do 31.08.2022 Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady
- trpezlivosť
- vnútorná stabilita
- spoľahlivosť
- pamäť
- sebaovládanie
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- sebaistota
- pozornosť
- praktické myslenie
- precíznosť (presnosť)
- komunikatívnosť
- iniciatívnosť

Oslovení budú výlučne vybraní záujemcovia spĺňajúci kvalifikačné požiadavky a odbornosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220
98542 Veľké Dravce
zsmvelkedravce.edupage.org
0474373115
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Balážová
0903799076