Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. L. Novomeského 2, Košice-Staré Mesto
Aprobácia
Anglický jazyk, Matematika
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
757
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ II. stupňa
Aprobácia: Matematika a Anglický jazyk

Platové podmienky:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2022
Nástup do zamestnania: 01.11.2021

Iné požiadavky:
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: [email protected] do 11.10.2021

Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky.

O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.

Mgr. Ľudmila Medvecová
riaditeľka školy
Základná škola
Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nám. L. Novomeského 2
04001 Košice-Staré Mesto
www.zsnovomke.edu.sk
0556252961
Kontaktná osoba
Mgr. Ľudmila Medvecová
0556252961