Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou, Hontianske Tesáre

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hontianske Tesáre 148, Hontianske Tesáre
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
28

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Open Office, Excel, Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
motivačný list
kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hontianske Tesáre 148
96268 Hontianske Tesáre
skola.honttesare.sk
0455596272
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Spišiaková
+421902168230