Údržbár

Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
473
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň
Vzdelanie
SŠ vzdelanie s/bez maturity.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa hľadá údržbára/školníka európskeho formátu na PLNÝ, alebo ČIASTOČNÝ úväzok, ktorý bude so zanietením, tvorivosťou a spoľahlivosťou vykonávať svoju prácu.

Budete neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou nepedagogickej podpory, pretože svojou činnosťou priamo prispievate k bezporuchovému chodu budovy školy a zariadení v nej sa nachádzajúcich.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI PATRÍ:
1. Odstraňovanie porúch zapísaných v knihe porúch priebežne. Najčastejšie ide o práce vodoinštalatérske, elektroinštalatérske, opravy projektorov, zámočnícke, montérske, prípadne menej časté murárske, maliarske, natieračské a podobne.
2. Spolupráca s externým bezpečnostným technikom pri zabezpečovaní odborných prehliadok a skúšok, podľa „Plánu (lehotníka) odborných prehliadok, odborných skúšok (revízií) a kontrol technických zariadení.
3. Kontrola revíznych správ a v prípade potreby odstraňovanie závad z nich vyplývajúcich, osobne, alebo zabezpečením dodávateľa.
4. Pravidelná kontrola voľnosti únikových východov.
5. Bežná kontrola technických zariadení (hydrantov, hasiacich prístrojov a pod.).
6. Montáž nábytku, prípadne príležitostné presúvanie nábytku, stoličiek a stolov na pripravované akcie.
7. Denná kontrola objektu školy, ranné odkódovanie objektu, kontrola bezpečnostného systému.
8. Starostlivosť o vstupy do budovy školy a kontajnerové stojisko. Udržiavanie čistoty, v zime posyp.
9. Pravidelná kontrola stavu výhrevných telies a obsluha výhrevných telies, svietidiel, vodovodných inštalácií a sanity.
10. Nákupy a dovozy väčších nákupov.
11. Ďalšie úlohy podľa požiadaviek manažmentu školy.

ČO OČAKÁVAME:
Bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilitu, schopnosť pracovať vo výške, bez obmedzenia dvíhať bremená do 45 kg (resp. podľa zákona), celkovú fyzickú zdatnosť, ovládanie práce s bežnými prístrojmi a zariadeniami domáceho majstra.

ČO PONÚKAME:
Prácu v príjemnom kolektíve, flexibilitu a nadštandardné ohodnotenie za nadštandardný výkon.
"Školnícky byt" NIE je k dispozícii. Vieme pomôcť s hľadaním ubytovania.

V prípade, že máte záujem sa uchádzať o túto pozíciu, pošlite nám svoj životopis a motivačný list v ktorom napíšete prečo chcete pracovať pre našu školu, na e-mailovú adresu: [email protected]
Vopred ďakujeme za prejavený záujem všetkým uchádzačom, kontaktovať budeme len vybraných.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA
Haanova 28
85106 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
02/20420240
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903