Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola ABCclub, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 1/124, Svätý Jur
Termín nástupu
10.1.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.1.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
30
Platové podmienky
Platobné podmienky podľa typu pracovného pomeru a dĺžky pracovnej doby.

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Facebook
Vzdelanie
Požadované je úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (učiteľstvo pre materské školy) je výhodou.
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť.
Ponúkame pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, príp. spoluprácu na živnosť či dohodu.
Ďalšie požiadavky
Do nášho kolektívu prijmeme tvorivú kolegynku, ktorá nám bude nápomocná s budovaním bezpečného a podnetného edukatívneho prostredia.
V našej škole rodinného typu bude empaticky budovať medziľudské vzťahy medzi deťmi, rodičmi, aj kolegami.
Samostatne bude plánovať a realizovať aktivity s deťmi a využívať pritom aj exteriérové možnosti a podporovať tak zdravý životný štýl.
Bude deti viesť k samostatnosti a udržiavaní čistoty a poriadku.
Pravidelne sa bude podieľať na hodnoteniach progresu detí a bude zabezpečovať aj individuálnu komunikáciu s rodičmi.
Aktívne sa bude zúčastňovať na projektoch školy, ako i ďaľšom sebavzdelávaní. Za očakávané kvality ponúkame spravodlivé ohodnotenie.

Viac sa dozviete na: www.abcclub.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola ABCclub
SNP 1/124
90021 Svätý Jur
www.abcclub.sk
0905278311
Kontaktná osoba
Daniela Badíková
0905278311