Zástupca riaditeľa

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Mostová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mostová 210, Mostová
Termín nástupu
14.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
117

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilá Microsoft Word - pokročilá Microsoft Excel - pokročilá Microsoft PowerPoint - pokročilá
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požiadavky
Zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM pre Materskú školu, vedenie pedagogických zamestnancov v MŠ. Opatera a vzdelávanie detí v materskej škole. Vyžadujeme kvalifikáciu na predprimárne vzdelávanie a prax.
Veľmi dobrý vzťah k malým deťom, láskavý prístup, schopnosť práce s kolektívom.

Všeobecné spôsobilosti:

tímová práca
tvorivosť (kreativita)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť
vedenie ľudí
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
prezentovanie

Osobnostné predpoklady:

empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
spoľahlivosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Mostová 210
92507 Mostová
zsmostova.edupage.org
0317848184
Kontaktná osoba
Papp Ladislav
0908684600