Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola čs Óvoda, Zatín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 114/60, Zatín
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
20

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, AscAgenda
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
- profesijný životopis,
- doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.),
zaslať elektronicky alebo poštou na adresu školy.
Všetkým uchádzačom ďakujeme za záujem, kontaktovať budeme len vybraných kandidátov.
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: ZŠ s MŠ s VJM, Hlavná 114/60, 076 53 Zatín alebo na e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola čs Óvoda
Hlavná 114/60
07653 Zatín
6392738-ZŠ,0918622714
Kontaktná osoba
Alžbeta Ďurková
0918622714