Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná spojená škola, Košice-Sídlisko KVP

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Starozagorská 8, Košice-Sídlisko KVP
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
27.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
105

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Voľné pracovné miesto na pozíciu:
učiteľ/ka anglického jazyka (6 vyučovacích hodín) a koordinátor/ka medzinárodného programu Primary Years Programme

Sme slovenská škola uplatňujúca medzinárodný program Primary Years Programme International Baccalaureate v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Z uvedeného dôvodu potrebujeme obsadiť pracovnú pozíciu - koordinátor pre medzinárodný vzdelávací program International Baccalaureate Primary Years Programme a učiteľ pre 1. – 4. ročník základnej školy so znalosťou slovenského jazyka a anglického jazyka na vysokej odbornej úrovni.

Náplň (druh) práce:
Koordinátor pre medzinárodný vzdelávací program International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP) a učiteľ pre 1. – 4. ročník základnej školy

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch
• morálna bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti
• záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi
• znalosť vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku výhodou

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní
• profesijný životopis
• doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Miesto podania žiadosti a doručenia dokladov
Súkromná spojená škola
Starozagorská 8
040 23 Košice
Termín podania žiadosti: do 24.09.2021
Dátum nástupu: ihneď

Kontaktné informácie
0903 743 137
[email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná spojená škola
Starozagorská 8
04023 Košice-Sídlisko KVP
www.schoolhuman.eu
0556450756
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Bednáriková
0903743137