Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Súkromná základná škola BESST, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 3, Trnava
Termín nástupu
13.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
270

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti asistenta učiteľa sú uvedené v prílohe č. 6).
Ďalšie požiadavky
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2 je výhodou
- samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita
- využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe
- ochota spolupracovať v tíme a podávať nadštandardné výkony
- schopnosť zvládať stresové situácie

Iné výhody:
- motivujúce finančné ohodnotenie - osobný príplatok od 100 do 700 eur
- práca v stabilnej a modernej súkromnej základnej škole
- priestor na sebarealizáciu a rozvoj
- práca v mladom a dynamickom kolektíve
- možnosť pracovať s modernou technológiou (interaktívne tabule a iPady) a kvalitnými učebnými pomôckami
- práca v podnetnom prostredí - novozrekonštruované priestory
- teambuilding na upevňovanie vzťahov
- možnosť osobnostného aj profesijného rastu
- zľava zo školného pre deti zamestnancov vo výške 75%
Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
-písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
• doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• doloží odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3
91702 Trnava
www.besst.sk
Kontaktná osoba
Romana Répášová MSc.
0902512326