Odborný zamestnanec - správca počitačovej siete

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
619

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (so zameraním na informatiku).

Počítačové znalosti / používateľ:
o Microsoft Windows – pokročilý,
o MS Office – pokročilý,
o počítačové znalosti / administrátor,
MS Windows server – pokročilý:
o Linux OS – začiatočník,
o VMware – začiatočník,
o Mikrotik ROS – začiatočník,
o LAN/WAN – pokročilý.
Skúsenosť so správou hardware a software vybavenia, s inštaláciou a údržbou štruktúrovanej kabeláže a osvedčenie na prácu na elektrických NN rozvodoch do 1000V min. §21.
Prax vítaná.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- motivačný list,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,
- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 24.09.2021 do 10,00 hod. poštou alebo osobne na adresu školy.

Uchádzači, ktorí splnia predpísané predpoklady a požiadavky budú písomne, telefonicky alebo emailom pozvaní na pracovný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
97518 Banská Bystrica
www.spsjm.sk
0484723312
Kontaktná osoba
Jana Lubyová
0484723312