Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Súkromná materská škola, Zlaté Moravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štúrova 15, Zlaté Moravce
Termín nástupu
16.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
13

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Asistent učiteľa v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (ďalej len NP PoP II) Úplné stredné odborné, VŠ 1. stupeň.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania, eruopass, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov, potvrdenie o bezúhonnosti, ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, prax s deťmi so zdravotným znevýhodnením, znalosť anglického jazyka.

V pozícii sa vyžaduje schopnosť pracovať v tíme spolu s učiteľkami, profesionalita a odbornosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť,
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť pre výkon práce, ovládanie štátneho jazyka, ústretový prístup k deťom, rodičom a zamestnancom, asertivita.

Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Štúrova 15
95320 Zlaté Moravce
0905418472,0918817533
Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Holečková
0918817533