Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školník

Základná škola, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 46, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
15.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
510

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Pracovná náplň školníka:
Vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov.
Vykonávanie administrácie mesačnej spotreby energií a fyzickej kontroly meracích zariadení vstupov energií.
Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy.
Odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov, schodísk a komunikácií v zimných mesiacoch; kosenie a starostlivosť o zeleň počas letných mesiacov.

Odmeňovanie v zmysle zákona NR SR č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Mierová 46
82105 Bratislava-Ružinov
www.zsmierovaba.edu.sk
43292180
Kontaktná osoba
Mgr. Tomáš Novák
0905479680