Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.10.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.9.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
451

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Windows, MS Office, Internet, ASC agenda
Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej AsU podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti asistenta učiteľa sú uvedené v prílohe č. 6).
Ďalšie požiadavky
Pracovná zmluva na dobu určitú.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Tematínska 2092
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.zstematinskanmnv.edupage.o
0327406512,0327406514
Kontaktná osoba
Michal Hnát
0948631341