Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smižany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Smreková 38, Smižany
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.9.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
245

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
• Bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z.
• Zdravotná spôsobilosť a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
Smreková 38
05311 Smižany
www.zspsksmi.sk
0534431208
Kontaktná osoba
Miroslav Tkáč
0911099235