Učiteľ/ka MŠ

Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kláštorné nám. 1, Malacky
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
679

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
-dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho novovznikajúceho tímu MŠ hľadáme milú, empatickú, , komunikatívnu, kreatívnu, inovatívnu pani učiteľku- “sprievodcu“ detí s dobrými organizačnými zručnosťami.

Ďalšie požiadavky:
- Podporovať túžbu detí poznávať svet okolo nich.
- Viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti voči svojmu okoliu.
- vytvárať vlastné materiály a vzdelávacie pomôcky.
- Podporovať a rozvíjať prirodzené nadanie detí.
- Komunikácia s rodičmi, účasť na individuálnych konzultačných stretnutiach.
- Reportovanie aktivít.
- Pravidelné vedenie pedagogickej dokumentácie.
- Spolupráca s vedením škôlky, účasť na poradách a akciách škôlky
- príprava na dennú činnosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1
90101 Malacky
https://csmalacky.edupage.org/
0347723803
Kontaktná osoba
Mgr. Daniel Masarovič
0917 350 117