Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Rudňany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zimné 96, Rudňany
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
575
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• motivačný list
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.


Platové náležitosti podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Zimné 96
05323 Rudňany
zsrudnany1.edupage.org
0534499105,0911834854
Kontaktná osoba
Mgr. Marián Vytykáč
0534170180