Pedagogický asistent

Materská škola, Hviezdoslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov
Termín nástupu
2.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
109

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS office
Vzdelanie
Vzdelanie v odbore
predškolská a elementárna pedagogika
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy:
VŠ vzdelanie I., II., stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti podľa Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov (príloha č. 6)
• trpezlivosť, kladný vzťah k deťom
• ovládanie štátneho jazyka
• zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť , schopnosť tímovej práce
• znalosť práce s pc

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hviezdoslavov 51
93041 Hviezdoslavov
www.mshviezdoslavov.sk
0315625063
Kontaktná osoba
Diana Vidová
0948948057